Itkontama Travel

tangerang,tkontamatravel.id-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk serta patuh kepada Nya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya.

Pokok ajaran islam adalah Mentauhidkan Allah SWT dengan selalu berserah diri kepadaNya. Taat dan patuh kepada Allah SWT dengan menjalankan amalan-amalan yang diperintahkannya. Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap pula.

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.

Pengertian Islam dalam Alquran.

Islam sebagai agama disebut dalam Alquran dalam surah Al Maidah ayat 3, yang artinya:

“Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 9 yang artinya:
“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.”

Lalu disebutkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya:
“Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”

Pengertian Islam dalam Hadits.


Dalam Hadits, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadits tersebut terkenal sebagai hadits Jibril. Karena saat itu, malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah, sebagai berikut:

Dari Umar radhiyallahu ta’ala ‘anhu berkata,”Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *